Tag Archives | prime number

Mersenne Asal Sayıları Grafik 2

Biraz da bilim yapalım : C# vs Fortran?

Sene 2002… Mersenne asal sayılarına merak salmıştım. Çok hırslıyım… Kısaca Mersenne asal sayısını açıkayayım…Asal bir p sayısı için (2^p – 1) sayısı da asal olacak şekilde ifade edilebilen asal sayılara Mersenne asal sayıları denir. Bir Mersenne asal sayısını bulmak çok zor elbette…An itibariyle bilinen en büyük Mersenne asal sayısı için p asal sayısı 43,112,609. Bu […]

Continue Reading · 1
Font Resize