Tag Archives | mersenne

basamak

Java vs Fortran vs C#

Bu yazımda bir P sayısı için 2^P sayısının hesaplanmasında Fortran ve C# dillerini hız açısından karşılaştırmıştım. Ve bu karşılaştırmaya Java dilini de ekleyeceğimi belirtmiştim. Dün bunu karşılaştırmayı yaptım, Java dilinde de Array ve ArrayList<int> yapılarını kullandım. İşte sonuçlar… Grafik 1. Java Uygulama Arayüzü Grafik 2. Sonuçlar (Normal) Grafik 3. Sonuçlar(Logaritmik) Grafik 4. P sayısı ve […]

Continue Reading · 2
Mersenne Asal Sayıları Grafik 2

Biraz da bilim yapalım : C# vs Fortran?

Sene 2002… Mersenne asal sayılarına merak salmıştım. Çok hırslıyım… Kısaca Mersenne asal sayısını açıkayayım…Asal bir p sayısı için (2^p – 1) sayısı da asal olacak şekilde ifade edilebilen asal sayılara Mersenne asal sayıları denir. Bir Mersenne asal sayısını bulmak çok zor elbette…An itibariyle bilinen en büyük Mersenne asal sayısı için p asal sayısı 43,112,609. Bu […]

Continue Reading · 1
Font Resize