Archive | .NET

Ado.Net 3.5 / Ado.Net Entity Framework

Microsoft firması .NET Framework 3.0 ile birlikte ADO.NET’in yeni bir versiyonunu yayınlamadı. .NET Framework 3.5 ile birlikte yeni eklentiler kazandırılmış ADO.NET 3.5 sürümü yayınlandı. Microsoft, ADO.NET 3.5 sürümleriyle birlikte veritabanı uygulama mimarisinde büyük kolaylık sağlayan Object Relational Mapping (O/R Mapping) yöntemini destekleyecek önemli adımlar attı. Bu amaçla ADO.NET Entity Framework aracı geliştirildi.

Continue Reading · 0
Font Resize