CentOS/RHEL 6/5 ve Fedora üzerine Java 8 nasıl yüklenir?

Java & Oracle

Bir önceki yazımda Java 8 ‘in Ubuntu ve LinuxMint işletim sistemlerine PPA ile nasıl yükleneceğinden bahsetmiştim. Bu yazımızda ise Java 8’in Red Hat, Fedora ve CentOS işletim sistemleri üzerine nasıl kurulacağını adım adım anlatmaya çalışacağım sizlere. Bu makalede bahsedeceğim adımları lütfen dikkatli bir şekilde uygulamaya özen gösterin arkadaşlar. Ayrıca, daha önce de belirttiğim gibi, Java 8’in hangi değişiklikleri ve güncellemeleri içerdiğini görmek için bu linki takip edebillirsiniz.

1. Adım: Java arşivini indirin

Oracle resmi sitesi üzerinden, bir tarayıcı ile ya da aşağıdaki komutları kullanarak terminal üzerinden Java 8 SE son sürümünü indirin ve indirdiğiniz dosyayı açın.

64 Bit

$ cd /opt/
$ wget --no-cookies --no-check-certificate --header "Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F; oraclelicense=accept-securebackup-cookie" "http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u31-b13/jdk-8u31-linux-x64.tar.gz"
 
$ tar xzf jdk-8u31-linux-x64.tar.gz

32 Bit

$ cd /opt/
$ wget --no-cookies --no-check-certificate --header "Cookie: gpw_e24=http%3A%2F%2Fwww.oracle.com%2F; oraclelicense=accept-securebackup-cookie" "http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u31-b13/jdk-8u31-linux-i586.tar.gz"
 
$ tar xzf jdk-8u31-linux-i586.tar.gz

2. Adım: Alternatives komutu ile Java’yı yükleyin

Bir önceki adımda indirdiğiniz dosyayı açtıktan sonra, alternatives komutu ile Java’yı yükleyin. Alternatives komutu chkconfig paketi içerisindedir.

$ cd /opt/jdk1.8.0_31/
$ alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jdk1.8.0_31/bin/java 2
$ alternatives --config java
 
 
There are 3 programs which provide 'java'.
 
  Selection    Command
-----------------------------------------------
*  1           /opt/jdk1.8.0/bin/java
 + 2           /opt/jdk1.7.0_55/bin/java
   3           /opt/jdk1.8.0_31/bin/java
 
Enter to keep the current selection[+], or type selection number: 3

Bu noktada Java 8’in başarılı bir şekilde sisteminize yüklenmiş olması gerekmektedir. Ayrıca javac ve jar komut yollarını da yine alternatives komutunu kullanarak aşağıdaki gibi set etmenizi öneririm.

$ alternatives --install /usr/bin/jar jar /opt/jdk1.8.0_31/bin/jar 2
$ alternatives --install /usr/bin/javac javac /opt/jdk1.8.0_31/bin/javac 2
$ alternatives --set jar /opt/jdk1.8.0_31/bin/jar
$ alternatives --set javac /opt/jdk1.8.0_31/bin/javac

3. Adım: Java kurulumunuzu doğrulayın

$ java -version
java version "1.8.0_31"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_31-b13)
Java HotSpot(TM) Server VM (build 25.31-b07, mixed mode)

4. Adım: Java çevre değişkenlerini düzenleyin

Java kullanan birçok uygulama çevre değişkenlerini kullanmaktadır. Bu nedenle çevre değişkenlerinin düzgün bir şekilde düzenlenmesi çok önemlidir. Aşağıdaki komutları kullanarak Java çevre değişkenlerini düzgün bir şekilde set etmiş olacaksınız.

$ export JAVA_HOME=/opt/jdk1.8.0_31
$ export JRE_HOME=/opt/jdk1.8.0_31/jre
$ export PATH=$PATH:/opt/jdk1.8.0_31/bin:/opt/jdk1.8.0_31/jre/

Hepsi bu kadar 🙂

, , , , ,

No comments yet.

Bir cevap yazın

Font Resize