The server principal ‘xxx’ already exists.

SQL Server 2005 üzerinde çalışırken, veri tabanında tanımlanmış bir xxxx kullanıcısını silerken aşağıdakine benzer bir hata aldığınızda,

The server principal ‘xxxx already exists.

şu T-SQL komutlarını çalıştırıp, kullanıcıyı yeniden tanımlamayı deneyin. Sorun çözülecektir.

IF EXISTS (SELECT * FROM sys.server_principals WHERE name =
N’xxx‘)
DROP LOGIN [xxx]

T-SQL komutunda yer alan xxx yerine silme/yeniden oluşturmak istediğiniz kullanıcı adını yazınız. Kullanıcı adından tam olarak emin değilseniz,

SELECT * FROM sys.server_principals

şeklinde SELECT sorguları ile kullanıcı adını bulabilirsiniz.

,

No comments yet.

Bir cevap yazın

Font Resize